>

Βαφές Μαλλιών

Flash Lift Bonder Inside Σκόνη Ξανοίγματος

Σκόνη ξανοίγματος

Color Gels Lacquers Μόνιμη Βαφή Μαλλιών

Μόνιμη βαφή

Pro-Oxide Developer Οξειδωτική Κρέμα Μαλλιών 20 Βαθμών

20 volume

Blonde Icing Κρέμα Ξανοίγματος Μαλλιών

Conditioning cream lightener

Free Hand Κρέμα Ξανοίγματος Μαλλιών

Clay-based lightener

Shades EQ Hair Gloss Ημιμόνιμη Βαφή Μαλλιών

Ημι-μόνιμη βαφή

Blonde Idol Έλαιο και Σκόνη Ξανοίγματος

Customizable blue powder + oil booster

Blonde Dimensions Κρέμα Ξανοίγματος Μαλλιών

Dust-free conditioning lightener

Pro-Oxide Developer Οξειδωτική Κρέμα Μαλλιών 40 Βαθμών

40 volume

Shades EQ Gloss Ημιμόνιμη Βαφή Μαλλιών

Crystal clear

Shades EQ Οξυζενέ

Shades EQ™ Hair Gloss

Ημι-μόνιμη βαφή

Pro-Oxide Developer Οξειδωτική Κρέμα Μαλλιών 10 Βαθμών

10 volume

Pro-Oxide Developer Οξειδωτική Κρέμα Μαλλιών 30 Βαθμών

30 volume

City Beats Βαφή Μαλλιών

Vibrant conditioning color cream

Chromatics Oil In Cream Developer Οξειδωτικό 20 Βαθμών

20 volume

Chromatics Oil In Cream Developer Οξειδωτικό 30 Βαθμών

30 volume

Chromatics Oil In Cream Developer Οξειδωτικό 10 Βαθμών

10 volume

Chromatics Ultra Rich Μόνιμη Βαφή Μαλλιών Χωρίς Αμμωνία

Monochromatic color