>

Τεχνικές Ορολογίες για το Χρώμα Μαλλιών

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ COLORIST ΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

1. Χρώμα βάσηςΌταν η βαφή εφαρμόζεται στην ρίζα ή σε όλα τα μαλλιά, πριν ακολουθήσει μια δημιουργική τεχνική χρώματος.

2. Αντίθεση:Η αντίθεση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνάστις ανταύγειές. Οι ανταύγειεςμεμεγάληαντίθεση,έχουν αρκετά πιο έντονο ξάνοιγμα σε σχέση με το υπόλοιπο χρώμα των μαλλιών. Στις ανταύγειες με μικρότερη αντίθεση σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι πιο ήπιο και πιο φυσικό.

3. ΨυχρόΗ έννοια ψυχρό, είναι ο όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στις ξανθές, καφέ και κόκκινές αποχρώσεις. Όταν ένα χρώμα χαρακτηρίζεται ότι έχει ψυχρούς τόνους σημαίνει ότι περιέχει μπλε, βιολέ ή πράσινο. Οι ψυχρές αποχρώσεις βρίσκονται στις πλατινέ ξανθές, ψυχρές καφέ και βιολέ κόκκινέςαποχρώσεις.


4.ΚάλυψηHκάλυψη είναι ένας όρος κατανόησης για την ικανότητα κάλυψης στα γκρίζα/λευκά μαλλιά. Η σύνθεση κάποιωνβαφών, προσφέρουν ένα αρκετά διάφανο αποτέλεσμα για να μπορέσουν να καλύψουν ικανοποιητικά τα γκρίζα/λευκά μαλλιά. Hμόνιμη καλλυντικήβαφή της RedkenColorGelsπροσφέρει τέλεια κάλυψη και διάρκεια στο χρώμα. 

 5. Διάσταση: Η χρωματική διάσταση είναι ο όρος που προσδιορίζει το τονικό βάθος στα μαλλιά σας. Ένα ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως ‘φλάτ’ και με απώλεια χρωματικής διάστασης. Ο κομμωτής σας μπορεί να προσαρμόσει το βάθος της χρωματικής διάστασης, με σκούρες ή ανοιχτές ανταύγειες. 

6. Διπλή εφαρμογήHδιπλή εφαρμογή βαφής αναφέρεται όταν πραγματοποιούνται 2 υπηρεσίες βαφής στην ίδια επίσκεψη.Η διαδικασία ξεκινάει από την πρώτη εφαρμογή βαφής όπου ολοκληρώνεται μετά την λήξη του χρόνου παραμονής και τολούσιμο. Στην συνέχεια επαναλαμβάνεται η διαδικασία με την δεύτερη εφαρμογή χρώματος. 

7.ExpressΑνταύγειεςΟιexpressανταύγειες αναφέρονται όταν εφαρμόζονται σε μικρό ποσοστό ή σε μικρά τμήματα, συνήθως εστιασμένες γύρω από το πρόσωπο.  


8. Ανανέωση απόχρωσης :Ο όρος ανανέωση απόχρωσης αναφέρεται στην χρήση ιδανικά μιας ημί-μόνιμης βαφής με στόχο να ενισχύσει, να αλλάξει, να εναρμονίσειή καινα σκουρύνειτα ήδη βαμμένα μαλλιά.

9. HairPaintingΟ τεχνικός όρος HairPainting επίσης γνωστός και ως μπαλεγιάζ, είναι η τεχνική στον ελεύθερο αέρα όπου το ξανοιχτικό προϊόν τοποθετείται σαν να σκουπίζουμε τα μαλλιά με απαλές κινήσεις επιφανειακά σε κάθε χώρισμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος, χρησιμοποιείται για να προσφέρει διάσταση στο χρώμα και ένα φυσικό απαλό αποτέλεσμα.

10.Ανταύγειες: Ο όρος ανταύγειες, αναφέρεται στην τεχνική ξανοίγματος σε συγκεκριμένα τμήματα με την κίνηση κεντήματος, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ανοιχτό αποτέλεσμα σε σχέση με το φυσικό ή τεχνητό χρώμα βάσης. Οι ανταύγειες δίνουν διάσταση στο χρώμα αυξάνοντας την αντίθεση σε σχέση με το υπόλοιπο χρώμα και τοποθετούνται σε αλουμινόχαρτο, σε ειδικούς σκούφους ή με ειδικά εργαλεία όπως χτένα και πινέλο για την συγκεκριμένη χρήση.      

11. Ξάνοιγμα: Ξάνοιγμα είναι ο χημικός όρος που προσδιορίζει την διαδικασία επίτευξης μια πιο ανοιχτής απόχρωσης. Κάθεαντίστοιχο προϊόνλόγωτηςδιαφορετικής  σύνθεσης, έχει διαφορετική δυνατότητα ξανοίγματος.


12. Σκούρεςανταύγειες: Οι σκούρες ανταύγειεςτοποθετούνταισε αλουμινόχαρτο ή ειδικούς σκούφους, με στόχο να δημιουργούν βάθος και διάσταση. Η αντίθεση σε σχέση με το υπόλοιπο χρώμα είναι 2-3 τόνους και το αποτέλεσμαελαφρώς πιο ζεστόΗσυγκεκριμένητεχνικήμπορείναχρησιμοποιηθείγιαέναπιοφυσικόχρωματικό αποτέλεσμα.

13. Εξισορρόπηση:Ηδιαδικασίατηςεξισορρόπησης, επαναφέρειτοχρώμασεμιαισορροπίακαιγίνεταιμέσααπότονσυνδυασμόανοιχτών και σκούρων ανταυγειών ή μέσα από την υπηρεσία ανανέωσης απόχρωσης.


14. Μονή εφαρμογή:Hμονή εφαρμογή αναφέρεται όταν πραγματοποιείται 1 τεχνική υπηρεσία σε μια επίσκεψη.Ητεχνικήυπηρεσίαμπορείναείναιυπηρεσίαβαφήςανανέωσηχρώματοςανοιχτές/σκούρεςανταύγειεςχωρίς ρεφλέ ή δημιουργικές τεχνικές με ένα βήμα.


15.ΔιάμετροςτρίχαςΕίναιοόροςπουπροσδιορίζειτηνδιάμετροτηςτρίχαςανάμεσασταλεπτάκανονικάκαιχοντράμαλλιάΈναςσημαντικόςπαράγονταςπουθαλάβει υπόψη τουοκομμωτήςσαςκατάτηνδιάρκειατηςεπιλογήςτης τεχνικής χρώματος που είναι ιδανική για εσάς. 


16. ΠαστέλαποχρώσειςΟιπαστέλαποχρώσειςαναφέρονταιστιςαπαλέςκαιανοιχτέςαποχρώσειςμεταξύ κόκκινου, βιολέ, πράσινου, πορτοκαλί, κίτρινου ή μπλεΟισυγκεκριμένεςαποχρώσειςχρησιμοποιούνταιωςρεφλέκαιγιατηνεπίτευξηπαστέλχρωμάτωνόπωςηλεβάντατοροζπράσινομέντας καιαπαιτείταιναεφαρμόζονται σε πολύ ανοιχτά ξανθά μαλλιά.

17. Τόνοςαπόχρωση:Τόνος /απόχρωσηείναιοόροςπουπρογράφειτοακριβέςχρώμα – ‘χρυσό’ξανθό, χάλκινο κόκκινο, ‘σταχτί καφέ.Συνολικάταχρώματαχωρίζονταισεψυχράκαιζεστά

18. Ζεστό: Η έννοια ζεστό, είναι ο όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στις ξανθές, καφέ και κόκκινές αποχρώσεις. Μία ζεστή απόχρωση τείνει να έχει κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο. Τα ζεστά χρώματα περιλαμβάνουν χρυσές ξανθές, χάλκινες καφέ και χάλκινες κόκκινες αποχρώσεις.